Ion Atanasiu Delamare artist page

contact - Ion Atanasiu Delamare

language - RO

news - about Ion Atanasiu Delamare

9.01 - 03.02.2010

A Brand New World. Infinite Visioni di Mondi Possibili: SPAZIO LIGERA - Milano

Ion Atanasiu Delamare in the press

Ioan Atanasiu Delamare accomplishes a narrative graphic of good quality - each paper is required to be reed, because she carries a story which proves imagination wealth, through multiple possibilities of interpretation. Apparently, the author leaves drift by dreams free hand to slide the paper, armed with pen with fine pen or soft pencil, which leaves behind the calligraphic shape of thoughts.

To obtain maximum power of suggestion for his works the artist call the expressive deformation, the packing or the elongation of the figures, the cramped characters in strange shapes - like the coming branch of Hieronymus Bosch - and the full laboratory of anatomy and experimental physiology which tested various new creatures, made by unusual members and items. All these creations send Ioan Atanasiu Delamare creation in the area where everything is possible."

July 25 1995 | Adrian-Silvan Ionescu , Cotidianul Newspaper

Desenul lui Ioan Atanasiu aduce aceeaşi tendinţă expresionistă bruegeliană sau expresionistă a lui Bosch. Locuind un infern, aceste personaje cu alură umană sunt de fapt himerele unui bestiariu, iar felul lor de a apărea este unul ce ţine de domeniul absurdului, gesturile şi trupurile lor descriu scene imposibile în care unii pe alţii se devorează şi, în acelaşi timp, se iubesc, dorm şi se luptă, se nasc şi mor. Desenul este de o plasticitate uimitoare, halucinantă. Dar nici imaginaţia artistului nu e mai prejos.

26.08.1993 | Simona Vàrzaru , Meridian

read more from this article
gravura de Ion Atanasiu Delamare - 1950 toamna

self portrait Ion Atanasiu Delamare - 1989

Ioan Atanasiu Delamare realizează o grafică narativă de bună calitate - fiecare lucrare se cere "citită " deoarece poartă în ea o poveste ce-şi dovedeşte bogăţia fabulaţiei prin multiplele posibilităţi de interpretare. Aparent, autorul se lasă în voia viselor dând libertate mâinii să alunece pe hârtie, înarmată cu tocul cu peniţă fină sau creionul moale, ce lasă în urmă caligramele gândurilor.

Pentru a obţine maximul de forţă sugestivă pentru planşele sale, expozantul face apel la deformări expresive, la alungiri sau îndesări ale siluetelor, la înghesuirea personajelor în forme ciudate - venind parcă pe filiera lui Hieronymus Bosch - şi la un întreg laborator de anatomie şi fiziologie experimentală în care sunt testate diverse noi creaturi, compuse din membre şi elemente heteroclite. Toate acestea trimit creaţiile lui Ioan Atanasiu Delamare în zona onirismului, unde totul este posibil.

25.07.1995 | Adrian-Silvan Ionescu , Cotidianul

arrowread more from this article